Příběh farmáře Radka Harvalíka se vyvíjel postupně. Krátce po vyučení v oboru řezník - uzenář se Radek Harvalík rozhodl sbírat zkušenosti v oboru v sousedním Německu, odkud pramení jeho cit pro skutečně precizní práci s masem. V roce 2001 se začal svým milovaným řemeslem živit ve svém rodném kraji. Podařilo se mu koupit jatka, ve kterých dodnes poráží vybraná zvířata ve skvělé kondici. Maso zde následně prochází procesem suchého zrání po dobu minimálně 21 dní. Tím je docíleno výrazné chuti a výjimečné křehkosti masa.

Navzdory tomu, že vzhledem ke svému životnímu povolání musí Radek zvířata porážet, má ke zvířatům velmi pěkný vztah, a tak se mu v hlavě zrodila myšlenka, že by měl naopak nějaká zvířata také přivádět na svět. Koncem roku 2011 vznikl nový farmář Radek Harvalík a začal hospodařit na několika málo pozemcích, které zdědil a nebo které si pronajal od příbuzných a přátel v okolí svého bydliště v Kratušíně. Postupně se mu dařilo rozšiřovat chovné stádo a odchovávat vlastní telata. V průběhu čtyř let nasbíral cenné zkušenosti v oblasti zemědělského hospodaření, a tak se rozhodl za pomoci dvou přátel v roce 2015 založit ekologický zemědělský podnik Farma Lažiště s. r. o. Sídlem společnosti se stal areál bývalého Jednotného zemědělského družstva Lažiště. První dva kravíny se zde začaly stavět již v letech 1958 a 1961. Po rozpadu JZD se v areálu vystřídalo několik subjektů a areál postupně chátral. Nyní však celý areál zažívá obrození.

Farmář Radek Harvalík spolu se svými přáteli a rodinnými příslušníky dbá na to, aby se zvířata chovaná na jeho farmě v Lažištích měla co nejlépe. Způsob hospodaření i péče o zvířata na farmě v Lažištích splňuje přísná kritéria certifikovaného ekologického zemědělství. Je u nás preferován volný pastevní chov, při kterém mají zvířata možnost spásat čerstvé byliny, které na našich pastvinách v podhůří Šumavy rostou. Tento přístup šetrný k přírodě i k chovaným zvířatům se odráží ve výsledné kvalitě vyprodukovaného hovězího masa.